Sosyal Medya:

Solariks | BİRLİK MUHASEBE PROGRAMI

Ana Sayfa BİRLİK MUHASEBE PROGRAMI

Program kamu idarelerinin bütçe ve muhasebe kayıtlarını oluşturmalarını ve işlemlerini entegre bir şekilde tüm birimler arasında yapılmasını sağlar.

 

Çok yıllı bütçeleme anlayışına göre tasarlandığından bakanlığın verdiği kriterlere göre parametrik yapısı sayesinde hızlıca bütçenizi hazırlamanızı sağlar.

 

Ayrıca program üzerinden hazırlık ve kesin bütçeye ait raporlar otomatik olarak sistem tarafından üretilmektedir.

BAZI ÖZELLİKLER
 • Gelir Bütçesi Hazırlık Girişleri
 • Gider Bütçesi Hazırlık Girişleri
 • Bütçe Açığı / fazlası girişleri
 • Gelecek Yıllara Ait Yüklenmeler
 • Memur ve Hizmetli Olmayanlara Verilecek Yolluklar
 • Satın Alınacak Taşıtlar
 • Bütçe Kararnamesi
 • Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması -B Cetveli
 • Açık Fazlanın Ekonomik Sınıflandırılması
 • Gelirlerin Yasal Dayanağını gösterir -C Cetveli
 • Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Ödenek İcmali
 • Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ödenek İcm ali
 • Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ödenek İcmali (ikinci Düzey)
 • Ödenek Cetveli (Teklif)
 • Ödenek Cetveli -A Cetveli
 • Bütçe Fişleri
 • Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırmalar Düzeyinde Giderler
 • K1 Cetveli
 • K2 Cetveli
 • Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler Cetveli -G Cetveli
 • Memur ve Hizmetli Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir -H Cetveli
 • Satın Alınacak Taşıtlar -T Cetveli
 • İzleyen Yıllar Gider Bütçe Tahmini
 • İzleyen İki Yıl Bütçe Gelirleri Tahmini
 • İzleyen İki Yıl Açık / Fazlanın Ekonomik Sınıflandırılması
 • Ayrıntılı Harcama Programı
 • Finansman Programı
 • Muhasebe Hesap Planı
 • Muhasebe İşlem Fişi
 • Ödeme Emri
 • Entegrasyon
 • Bütçe ile verilen Ödeneklerin muhasebeleştirilmesi
 • Günlük Tahakkukların muhasebeleştirilmesi
 • Günlük Tahsilatların muhasebeştirilmesi
 • Aylık İşçi ücretlerinin muhasebeleştirilmesi
 • Aylık Memur maaşlarının muhasebeştirilmesi
 • Yıl sonu işlemleri
 • Mahsup Döneme devreden ödenek işlemleri
 • Yıl Sonu imha işlemleri
 • Bütçe uygulama ve faaliyet hesap kapanışları
 • Muhasebe hesapları kapanışları
 • Yeni yıl işlemleri
 • Hesap planı aktarma işlemleri
 • Devir Fişi (Açılış İşlemleri)
 • Aylık Mizan
 • Banka ekstresi
 • Cari hesap ekstresi
 • Ödenek cetveli
 • Kasa hesabı defteri / cetveli
 • Banka hesabı defteri / cetveli
 • Emanetler defteri / cetveli
 • Gelirlerden Alacaklar hs. Defteri / cetveli
 • Ödenecek çek ve gönderme emirleri hs. Defteri / cetveli
 • Yüzlerde defter ve cetvelin rapor dökümleri
 • Yardımcı hesap defterleri
 • Bütçe Giderleri kesin hesap cetveli
 • Bütçe gelirleri kesin hesap cetveli
 • Bilanço
 • Mali Tablolar

 

Ekran Görüntüleri