Sosyal Medya:

Solariks | HARCIRAH PROGRAMI

Ana Sayfa HARCIRAH (YOLLUK) PROGRAMI

Kurumlar ve şirketler için kullanılması ihtiyaç olan yolluk hesaplama programı ile kayıtlarınızı tutabilir raprolar alabilir ve hesaplama tablolarını otomatik kolayca yapabilirsiniz. 

Yurtiçine, Yurtdışına veya sürekli veya geçici bir görevle ya da tedavi amacıyla gönderilenlerin, gidiş ve dönüşleri ile tedavi ve geçici görevlendirme sürelerinde verilecek gündeliklerin Tl ve yabancı para cinsinden miktarlarını otomatik hesaplamaktadır. 

Harcırah için avans verilmemiş ise, yurtdışı gündeliklerinin Türk Lirası cinsinden tutarı, yabancı para cinsinden gündelik miktarının beyanname düzenleme tarihindeki T.C. Merkez Bankasınca ilan edilen döviz satış kuruyla çarpılması suretiyle bulunur

Özellikler

Türkiye’den yurtdışına geçici görevle gönderilenlerden, seyahat ve ikamet süresinin ilk on günü ile sınırlı olmak kaydıyla, yurtdışında yatacak yer  emini için ödedikleri ücretleri fatura ile belgelendirenlere, faturada gösterilen günlük yatak ücretinin birinci fıkrada belirtildiği şekilde artırımlı olarak hesaplanan gündeliklerinin % 40’ını aşması halinde aşan kısmın % 70’i ayrıca ödenir.

Ancak, yatacak yer temini için ödenecek günlük ilave miktar, artırımlı olarak hesaplanan gündeliklerin ülkeye göre değişir

Ekran Görüntüleri